Nederlandstalige versie (Versión in Łengua oŁandexe)

Over de Zelfbestuur der Venetiaanse Volk (Sora el Autogoverno del PopoŁo Veneto)

Voorwoord
Venetia (of "Stato Veneto") noemen wij het historische gebied van de Venetiaanse Republiek, zoals gedefinieerd was tot zijn illegale annexatie aan het Italiaanse Rijk. Op dezelfde wijze, noemen wij Venetianen ("Veneti") de inwoners van de Venetia. De huidige Italiaanse regio, genoemd Veneto, vormt slechts een deel van het oorspronkelijke Venetia.
Ook als Veneto en Venetia in sommige gevallen door elkaar gehaald kan worden, moet men altijd onthouden dat Veneto en Venetia niet altijd precies hetzelfde zijn.

De ZVV
Het Zelfbestuur der Venetiaanse Volk (ZVV) ontstaat door het uitoefenen van constitutionele en internationale rechten, vastgesteld door Artikel 2 van de Wet nr.340/1971 (Italiaanse grondwet) en van de door ONU gegeven wetten, wetten die in Italië geratificeerd en erkend in de Wet nr.881/1971.

Het artikel 2 van de Wet 340/1971 luidt: “Het zelfbestuur der Venetiaanse volk wordt gerealiseerd volgens de eigenschappen en de tradities van haar historie.”

Het artikel 1.1 van het Internationale ONU Verdrag luidt: “Alle volken hebben recht op hun zelfbeschikking. Door dit recht mogen ze in alle vrijheid beslissen over hun politieke statuten en streven zonder enige beperking in hun eigen economische, sociale en culturele ontwikkeling.” Met andere woorden, beslissen ze wie, hoe en hoe lang, mag regeren.

De ZVV doelt niet naar het afbreken van de eenheid van het Italiaanse Republiek maar naar de (her)oprichting van een Venetiaanse Staat (“Stato Veneto”). De Italiaanse Staat is namelijk geen ondeelbaar geheel en hij heeft zelf geen recht om het gebied der Venetiaanse volk te beheren. Sterker nog, volgens de Wet nr.881/1977 is de Italiaanse republiek verplicht zijn eigen grondwet en zijn eigen wetten aan te passen om aan de zelfbeschikking der Venetiaans volk tegemoet te komen: kortom geven ze aan de Venetianen het recht te kunnen kiezen voor hun eigen toekomst. Dit betekent dus dat de Italiaanse Staat zijn eigen grondwet overtreedt ten nadele van de Venetianen.

De ZVV is eigenlijk het legale bestuur van de Venetia, het is geen vereniging noch politieke partij of beweging; de vertegenwoordigers van dit bestuur zijn gekozen met democratische en oprechte verkiezingen; ook al hebben niet alle Venetianen de mogelijkheid gehad om te stemmen vanwege de Italiaanse censuur en oppositie. Alle mensen die verklaren van Venetiaanse nationaliteit te zijn, mogen stemmen. De ZVV is legitiemer dan de Italiaanse vertegenwoordigers, inclusief de lokale en regionale instanties, die onterecht en illegaal het Venetiaanse gebied beheren en exploiteren.

De ZVV heeft niks te maken met bekende (en beruchte) bewegingen en/of politieke partijen die racistisch(achtig)e doelen hebben.

Bij de ZVV geldt het het recht op zelfbeschikking niet alleen om die van de Venetianen maar voor alle volken van het Italiaanse schiereland; Venetia, Lombardije, Sicilie en Sardinie; alle etnische en historische regio’s moeten kunnen beslissen over hun bestuur en hun gebied, in totale vrijheid; vrijheid die de gedwongene Italiaanse eenwording hun heeft afgepakt.

Wat doet de ZVV
De ZVV bestaat sinds 1999. Men heeft formeel en praktisch alle nodige instituties en instanties opgericht om het volk en zijn territorium als bestuur te kunnen dienen.
De Italiaanse instanties (instituties, ambtenaren en media) hebben in allerlei manieren alle activiteiten van de ZVV tegengewerkt en gecensureerd te weten afkondigingen, wetgeving, communicaties en verkiezingen.
Ondanks deze moeilijke situatie boekt de ZVV toch succes met hulp van de vereniging
LIFE (ondernemersbond). Na een lang, moeilijk en duur juridisch traject heeft de ZVV de kwestie over de zelfbeschikking der Venetiaanse Volk bij het European Court of Human Rights neergelegd: en is men een rechtzaak tegen de Italiaanse Staat begonnen op 2 juni 2008.
Deze zaak was al eerder bij een Italiaanse rechtbank neergelegd, en de rechtbank verklaarde geen rechtsbevoegdheid te hebben over de kwestie Venetia die illegaal onder de Italiaanse staat terecht was gekomen; een fundamenteel punt.

Daardoor werd het beroep door de ZVV in samenwerking met
LIFE bij een internationale institutie neergelegd. De rechtzaak betreft o.a. de illegale annexatie van de Venetia (1866), de onrechte Italiaanse regering en de genegeerde rechten van het Venetiaanse Volk (ten eerste het recht op zelfbeschikking).By STATOVENETO.NL 2008-2009 - WITH PERMISSION OF THE VENETIAN GOVERNMENT "AUTOGOVERNO DEL POPOŁO VENETO", WWW.STATOVENETO.NET